prawo

Zagadnienie ochrony własności intelektualnej

Prawa autorskie dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: prawo osobiste i majątkowe. Prawo osobiste jest niezbywalne, udowadnia ono faktyczne autorstwo utworu. Prawo majątkowe jest za to prawem, które umożliwia czerpanie pieniędzy ze swojego dzieła.

Sprzeniewierzanie się temu prawu odbywa się na dwa sposoby: ktoś bezprawnie twierdzi że jest autorem utworu, oraz dana osoba pobiera korzyści z jego grania czy rozpowszechniania. W obu wypadkach osoba, której prawa są naruszone może dochodzić należnego odszkodowania od tego, kto to prawo (wypróbuj porady prawne ONLINE! http://drogowskazprawny.pl/) złamał. Należy nadmienić, że ochronie podlega już sam pomysł na utwór, nawet gdy nie nie został zrealizowany. Dochodzenie praw w takim przypadku może być jednak bardzo kłopotliwe.
Podatki
Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jaka ochrona przed łamaniem praw?Najprostszym sposobem ochrony własności intelektualnej jest zarejestrowanie tej działalności – wówczas najprościej jest udowodnić autorstwo utworu. Można to zrobić na drodze oficjalnej, czego przykładem jest rejestracja znaków towarowych, w przypadku innej twórczości, np. dzieła muzycznego, jego autorstwo można zarejestrować w odpowiedniej instytucji zbiorowego zarządzania. Taka czynność da ponadto korzyści z tytułu odtworzeń utworu. Organizacje zbiorowego zarządzania stają w obronie praw twórców, ponadto trudnią się pobieraniem w imieniu autorów należnej im zapłaty. W sytuacji niektórych utworów, w szczególności o charakterze naukowym tego typu ochrona nie jest wystarczająca. W takich przypadkach za ochronę praw odpowiada urząd patentowy znak towarowy także jest rejestrowany, jednak ten proces jest nieco mniej zawiły i nie wymaga tak szczegółowej dokumentacji.

Co jeśli prawo zostanie złamane?
Każdy przypadek naruszenia prawa autorskiego jest indywidualny i dlatego też zbiór praw na temat prawa autorskiego jest aktem prawnym napisanym w taki sposób, by mógł być adaptowany do danego przypadku. Powinno się jednak pamiętać, że naruszenie tych przepisów nie jest ścigane z urzędu, każde takie odstępstwo powinno się więc zgłosić organom ścigania. Wielu ludzi nie wie o tym, że łamie cudze prawa, widać to szczególnie w wirtualnej przestrzeni. Prawa autorskie w internecie zdają się nie istnieć, a zwłaszcza narażone są tu wszelkie dzieła graficzne. Dlatego przed skorzystaniem z dzieła graficznego znalezionego w sieci, warto sprawdzić z jakiej licencji korzysta jego twórca.