Zabezpieczanie praw autorskich to niezwykle ważna kwestia, aby system prawny działał odpowiednio

Zabezpieczanie praw autorskich to niezwykle ważna kwestia, aby system prawny działał odpowiednio

Jeżeli decydujemy się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, konieczne jest zapoznanie się z zasadami dotyczącymi praw autorskich. To zagadnienie prawne niestety może spowodować wiele trudności. Związane jest ono z tematyką, jaką stanowi zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Możemy stwierdzić, iż to właśnie między innymi na podstawie ustawy dotyczącej wymienionego tematu skonstruowana została część prawa nazywanego mianem autorskiego.

znak copyright

Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

Niezwykle trudno byłoby zajmować się prawem autorskim bez znajomości pewnych zagadnień. Dla przykładu koniecznym jest zrozumienie pojęcia znaczek praw autorskich (patrz). Jeżeli zobaczymy jego graficzną formę, z pewnością przekonamy się, że widzieliśmy go już wcześniej. Jest to bowiem litera C wpisana w okrąg. Oznacza on prawa autorskie do jakiegoś utworu, z wyjątkiem utworów muzycznych. Znak ten stanowi jeden z licznych dowodów na to, że z prawem mamy styczność praktycznie bez przerwy, jednak niekiedy nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Generalnie należy zauważyć, że prawo autorskie to jedna z najistotniejszych gałęzi prawa, chociażby ze względu na fakt, iż mamy z nim do czynienia praktycznie bardzo często. Wymieniony wcześniej utwór, który podlega ochronie (ciąg dalszy tego materiału> www.sendello.pl/strona/wyswietl/34/cennik-uslug-sendello-patron-service) prawa autorskiego na ogół kojarzy nam się z piosenką, pisarstwem czy rysunkiem. Jednak w ramach prawa autorskiego chroniona jest tak naprawdę większa ilość dzieł. Jako bardziej interesujące przykłady trzeba wymienić na przykład dzieła lutnistów czy z drugiej strony chociażby wzory nadawane meblom w domu. Interesujący zdaje się także fakt, że również nasz własny wizerunek podlega wspomnianej ochronie dalej Patron Service – fachowy serwis. Czytaj też

muzyczne prawa autorskie

Autor: ▲ARTwear.ch▼
Źródło: http://www.flickr.com

Rozwijając tematykę znaków towarowych, konieczne jest także wyjaśnienie czym jest wspólnotowy znak towarowy (tutaj). Będzie on z pewnością użyteczny osobom, które prowadzą działalność w więcej niż jednym kraju UE. Dzięki wspomnianemu znakowi ich prawa będą chronione na terenie całej Unii. Z dotychczasowych rozważań wynika więc ogromna doniosłość prawa autorskiego. Kwestie, które zostały opisane dotyczą jedynie niewielkiej jego części. Warto zaznajomić się z nim przynajmniej w elementarnym zakresie, gdyż wykorzystujemy go niezwykle często, a o pomyłkę nietrudno.