Jak się ubrać?

Szkolenie Six sigma to sposób na to jak efektywnie zarządzać firmą

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

Czytaj dalej „Szkolenie Six sigma to sposób na to jak efektywnie zarządzać firmą”

Jak się ubrać?

Six Sigma – w jaki sposób odnaleźć przedsiębiorstwa, które poprowadzą szkolenia?

Six Sigma jest jednym ze sposobów rządzenia przedsiębiorstwem. Zwrot „sigma” oznacza w statystyce standardową miarę zmian. Pokazuje ona jak szeroko umieszczone są różne wielkości dookoła jej średniej. Oznacza to więc, że six sigma to 6 sigm, rozrzuconych w lewo i prawo od średniej wartości. Sposób polega na tym, aby defekty w zarządzaniu zmniejszono aż do 3,4 na 1 000 000 okazji do stworzenia wad. Ten sposób sprawia, że przedsiębiorstwo zyskuje większą stabilność.

Czytaj dalej „Six Sigma – w jaki sposób odnaleźć przedsiębiorstwa, które poprowadzą szkolenia?”