Działanie mające na celu rozbudowę, czy też rozwój środowisk informatycznych

Działanie mające na celu rozbudowę, czy też rozwój środowisk informatycznych

Każde postępowanie mające na celu rozbudowę, albo rozrost środowisk informatycznych winno być realizowane w świetle zysków, jakie dane rozstrzygnięcie ma dawać organizacji.

Bezpośrednio powinno wpływać na postępowania biznesowe, oraz użytkowników, a pośrednio dodatnio przekładać się na realizację strategii firmy i osiąganie przez nią wzrostu. Technologia sama w sobie jeszcze nie jest wynikiem. Staje się nim, kiedy można w powtarzalny sposób używać ją do rozwiązywania praktycznych kłopotów.

firma - wyobrażenie

Autor: Cancillería del Ecuador
Źródło: http://www.flickr.com

Analityka (kliknij) biznesowa to rynek duży i stabilny, oraz porządnie zidentyfikowany. Analityka biznesowa zezwala szczegółowo zrozumieć zjawiska zachodzące w firmie i w jej środowisku, w oparciu o informacje w strukturach komputerowych – [www]. Analityka (kliknij w link) ma duże zastosowanie w każdej większej firmie, głównie w obrębie bankowości, ubezpieczeń, instytucji finansowych, IT i consultingu. Są wykorzystywane do wyceny niebezpieczeństwa, klasyfikacji populacji, przydatnej do oceny grup wiekowych, zamożności, grup konsumenckich, jakie są klientem wyrobu przedsiębiorstwa.

Big Data to w stosunku do analityki biznesowej gatunek kolejnego etapu. Pojęcie zasadniczo znaczy nowe źródła, sporo danych napływających bardzo prędko, oraz rodzaje tych danych różne niż te, z którymi radzą sobie standardowe systemy BI. Trzeba radzić sobie z wyższą liczbą danych z wyższej liczby systemów, które przychodzą z nowych typów źródeł. Wyłącznie przejrzyste zrozumienie, co właściwie chce się osiągnąć i jakie ma się zamierzenia biznesowe, a później przełożenie tego na infrastrukturę, bądź nową technikę może przekazać przedsiębiorstwom rzeczywiste korzyści.

Mnóstwo dostawców rozwiązań wspierających koncepcję big data oferuje swoje produkty w powiązaniu z konkretnym dostawcą wyposażenia, czasem będąc nim jednocześnie.

Zbudowanie systemu analitycznego na bazie tych rozwiązań to strategiczna decyzja uzależniająca organizację od jednego dostawcy urządzenia i równocześnie uniemożliwiająca skorzystanie z już posiadanej infrastruktury, więcej informacji Firmy muszą być przygotowane do tego, by na każdym kroku wypatrywać specjalnych zysków, oszczędności, lub wyższości.