ZNAKI TOWAROWE I ICH OCHRONA

ZNAKI TOWAROWE I ICH OCHRONA

Standardową formą znaku towarowego jest znak słowny bądź znak słowno- graficzny. Są to takie dwie metody zazwyczaj stosowane. Żeby były one jedynie i wyłącznie nasze i ażeby nikt ich od nas nie odgapił należy je opatentować.

Znak towarowy ochrona to wszelkiego rodzaju działania mające na celu uniemożliwienie posługiwania się określoną marką bez pozwolenia jego właściciela. Funkcją takiego znaku towarowego jest odróżnienie towaru bądź usługi określonego przedsiębiorstwa od towarów bądź też usług odmiennego przedsiębiorstwa. Powiększa on wartość rynkową i reputację określonego przedsiębiorstwa.

prawo

Nadto jest symbolem szczególnym wabiącym uwagę przypuszczalnych kontrahentów. Żeby zastrzec taki znak towarowy lub wzór przemysłowy warto go zarejestrować w Urzędzie Patentowym RP. Może to zrobić osoba fizycznaalbo prawna posiadająca swoją działalność gospodarczą. Ochrona (więcej w temacie) znaku towarowego przydzielana jest na dziesięć lat od daty zgłoszenia. Opłatę trzeba uiścić w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji. Naturalnie po upływie 10 lat może być ta ochrona [sprawdź PATRON SERVICE Sp. z o.o.] przedłużona na kolejne okresy 10-letnie.

Trzeba tylko złożyć kolejny wniosek. Takiego typu patenty zapewniają znakom towarowym odpowiednią ochronę. Znaki towarowe mogą występować między innymi w formie słownej, czyli np. jakiś slogan reklamowy, graficznej na przykład logo czy rysunek bądź dźwiękowej. Czasami jednakże niełatwo jest otrzymać ochronę danego znaku albowiem musi on posiadać zdolność odróżniającą. Też niełatwo jest dostać tego typu zgodę wtenczas, kiedy konkurencja używa podobnej szaty graficznej, mimo iż zastosowane słowa są wyraźnie całkowicie inne.