Dział IT w przedsiębiorstwie

sii, serwery, outsourcing it
IT to skrót z języka angielskiego, na polski tłumaczony jako technologia informacyjna. Jest to ogół zagadnień wiążących się z informacją, jej zastosowaniem i przetwarzaniem. W najczęstszym rozumieniu zjawisko to zawiera kwestie wiążące się z komputerami i urządzeniami komputerowymi, oraz ich stosowaniem. Od dłuższego czasu zasadniczym przedmiotem zainteresowania technologii informacyjnej jest sieć WWW. Aktualnie w zasadzie w każdej gałęzi biznesu wykorzystanie komputerów i Internetu jest niezbędne. Wiele firm bez tego typu technologii w ogóle nie mogłoby istnieć i poprawnie działać.

Więcej