Jak się ubrać?

Badania gruntów jako najważniejsza czynność w ustaleniu podłoża

Dodawanie specyfikacji geotechnicznej do wniosku o pozwolenie na budowę nie jest przymusowe. Jednak w interesie właściciela pola leży to, aby budynek był zbudowany na statecznym podkładzie. Piwnic nie powinno się konstruować, kiedy woda gruntowa znajduje się bardzo wysoko, bowiem byłoby to kłopotliwe technicznie i drogie. Jeśli natomiast ze względu na nieprzepuszczalne podłoże na obszarze działki nagminnie stoi woda, należałoby pomyśleć o sprawnym odwodnieniu.

Badanie gruntu

Autor: Soil Science
Źródło: http://www.flickr.com
Badania gruntów to definiowanie cech geotechnicznych podłoża – czytaj dalej. Geotechnika używa mnóstwo procedur, dzięki którym sprawdza podkład. Badania gruntu są najważniejszą czynnością w wyznaczeniu, czy dana ziemia nadaje się pod zabudowę. Żeby poddać próbie predyspozycje gruntowe, należy zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy geotechnicznej, która na podstawie paru odwiertów wskaże pokłady i typy podkładu, oraz stan wód gruntowych.

Badania gruntów są w największym stopniu wiarygodne, gdy jest możliwość wskazać usytuowanie i zarys przyszłego budynku, bowiem wtenczas geotechnik wie, w jakich miejscach wykonać odwierty – odwierty opole. Jeśli parcela jest bardzo rozległa i nie wiadomo w dalszym ciągu, gdzie stanie budynek, trzeba zrealizować więcej odwiertów, a więc wartość badań wzrośnie.

Może Cię zainteresować:

Pomimo to, warto je zrobić, ażeby ułatwić sobie podjęcie decyzji, bo badania potrafią pokazać, w jakim terenie fundamentowanie budynku okaże się najprostsze, a gdzie okaże się skomplikowane, a przez to droższe. Przeważnie odwierty sytuuje się w narożach budynku i opcjonalnie na przecięciu przekątnych.

Badania gruntu, w których użytkuje się sondowanie cpt to jedne z nowoczesnych sposobów zarówno w Polsce jak i na świecie. Usługi geotechniczne pozwolą na dokładną ocenę danego terenu prędko i sprawnie.

Podstawowym obszarem sondowania jest badanie środowiska gruntowego dla celów planowania i wykonawstwa posadowienia budowli, konstrukcji ziemnych, podziemnych i powierzchni drogowych. Na bazie uzyskanych parametrów sondowania, przy użyciu specjalistycznego oprogramowania można określić rodzaj podłoża i strukturę odwierty – odwierty opolskiezną podłoża, wskazać poziom zagęszczenia podkładów miałkich.