Jak się ubrać?

Jak powinna wyglądać inwentaryzacja w firmie, jakiego rodzaju narzędzia i programy będą przy tym pomocne

Przy firmach mających jakieś materiały, środki trwałe lub towary do sprzedaży koniec roku wiązać się będzie z obowiązkiem wykonania inwentaryzacji. Obowiązek ten nałożony jest przez przepisy, dla różnych elementów majątku firmy ustalone zostały oddzielne okresy częstotliwości przeprowadzania takich spisów i trzeba ich pilnować. Podstawową rolą wykonania inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu majątku, jaki znajduje się w posiadaniu firmy. Jeśli firma używa jakiegoś programu magazynowego, to powinny się w nim być aktualne ilości wszystkich materiałów oraz produktów.

Jednak okazuje się często, że w ciągu zwykłej pracy nastąpiły jakieś pomyłki, nie wszystko co zostało wydane z magazynu rejestrowane było w programie albo coś zostało skradzione. I właśnie celem inwentaryzacji będzie sprawdzenie wszystkich stanów na magazynie i porównanie ich z tym, co będzie w programie, por. inwentaryzacja online. Jeżeli będą jakieś niezgodności, to w pierwszej kolejności trzeba zrobić dokumenty, jakie je wyprostują, a później dojść z czego się to wzięło.

inwentaryzacja

Autor: Iwan Gabovitch
Źródło: http://www.flickr.com

Właściwie wykonana inwentaryzacja wyposażenia, materiałów i towarów pozwoli na uzgodnienie stanu faktycznego majątku firmy. Będzie również sposobem na to, aby wykryć jakieś niegospodarności czy działania pracowników na szkodę przedsiębiorstwa. Jednak jeżeli będzie się chciało ją wykonać w odpowiedni sposób, to trzeba przygotować się do tego odpowiednio i dobrze rozplanować swoje prace. Spis przeprowadzony chaotycznie, bez odpowiedniego planu i z pominięciem ustalonych procedur zwyczajnie będzie stratą cennego czasu i zbędnym kosztem.

A da w sumie niewiele, bo i tak po jego zakończeniu zostanie bałagan, który nie na pewno nie pozwoli na uzgodnienie faktycznego stanu firmowego majątku. Podczas przeprowadzania inwentaryzacji bardzo się przydają różnego rodzaju narzędzia, przykładowo takie jak program do inwentaryzacji środków trwałych. Za ich pomocą można łatwo przygotować niezbędne dokumenty związane ze spisem, to znaczy arkusze inwentaryzacyjne i protokoły, a dodatkowo wprowadzić niezgodności, jakie w trakcie sprawdzania się znajdzie.

Czy wiesz, że więcej odnajdziesz w treści (https://tdruk.pl/sklep/koszulki-polo/) podobnego serwisu? To właśnie w nim przeczytasz uzupełniające dane dotyczące analizowanej tutaj kwestii.