Jak się ubrać?

Programy lojalnościowe jako zachęta konsumentów – zobacz, jak takie systemy powinno się tworzyć

Marketing relacji to procedura komunikowania się jednostki z każdym indywidualnym nabywcą. Tematykę komunikatu ma możliwość wyznaczać asortyment produktów i usług świadczonych przez daną jednostkę. Zamysłem, dla którego podejmowany jest marketing relacji jest stały, bezustanny rozwój długoterminowej relacji pomiędzy odbiorcą z zyskiem dla obu stron. Marketing relacji stanowi nienamacalną więź, jaka przekłada się na zdobycie realnych profitów przez firmę.

Skuteczność rynkowa jednostek jest uzależniona w kwestii marketingu relacji, od rozpoczęcia partnerskich stosunków z uczestnikami rynku, nie wyłącznie z odbiorcami, ale także strategicznymi partnerami w biznesie.Firmy wyszukują wciąż nowatorskich rozstrzygnięć do budowania korzystnych relacji i więzi z klientem. Więcej w artykule

Należycie zaplanowany i zorganizowany gwarantuje osiągnięcie niemal każdego z zaplanowanych zamiarów. Program lojalnościowy przybiera przeróżne postaci, dobrane do indywidualnych typów biznesowych. Przybiera rozmaitą postać w zależności od charakteru uczestników projektu. Dla każdej grupy dobierane są odpowiednie mechanizmy nagradzania, zależne od zachowań transakcyjnych klientów. sale.JPG|R|W=200|ALT=wyprzedaż]

Najpopularniejszą postacią projektów lojalnościowych jest program punktowy. Projekt ów polega na gromadzeniu punktów na osobistych kontach uczestników projektu, a później wymianie ich na gratyfikacje rzeczowe z katalogu nagród. Projektami lojalnościowymi są również programy rabatowe. Są to bonifikaty na kolejne zakupy przypisywane po osiągnięciu s marketing (zobacz segmentacja marketingowa) pułapu zakupowego.

Oddany odbiorca jest rzeczywistym skarbem dla każdego przedsiębiorstwa. Tego klienta powinno się w miarę możności uhonorować, żeby poczuł się doceniony. Jego zadowolenie winno być pierwszeństwem dla sklepu, albowiem reguły marketingu wyraźnie pokazują, że jeden oddany klient jest warty dla przedsiębiorstwa o wiele więcej, niż dziesięciu nowych.
Program lojalnościowy jest możliwość stosować nie tylko wobec nabywców, ale również wobec pracowników. Pracodawca może podpisać umowę z odrębnym przedsiębiorstwem na świadczenie wskazanych usług. Więcej informacji na stronie