Jak się ubrać?

Szkolenie Six sigma to sposób na to jak efektywnie zarządzać firmą

Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu. Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje (zobacz ile zarabia farmaceuta) wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoki poziom z ograniczeniem wydatków. Związane jest to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem zatrudnionych ludzi i szeregiem odmiennych elementów mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie.

Podobnie przyciągające uwagę treści dotyczące objaśnianej tematyki przeczytasz tu – zobacz więcej w tym omówieniu (https://www.eena.pl/praca-w-holandii.html). Przeanalizujesz omawianą kwestię od innej strony.

W niewielkim przedsiębiorstwie wystarczy sprawny menadżer, który jest obeznany z rynkiem i odznacza się kreatywnością. O ile warunki te może spełnić wiele osób, o tyle odszukanie profesjonalisty odpowiedniego do zarządzania jakością w wielkiej korporacji jest trudnym zadaniem. Nie jest bowiem wykonalne skuteczne nadzorowanie wszystkich działań we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa.

W takich okolicznościach bardzo dobrze sprawdzają się sposoby… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, różnorodne aspekty wywołujące obniżenie jakości w firmie, wyłączając błędy ludzkie można efektywnie prognozować i usunąć.
Profesjonaliści w zakresie zarządzania jakością wymyślili system zarządzania jakości, opierający się na metodach statystycznych. Nosi on nazwę six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do zmniejszenia tego czynnika – . Specjaliści od zarządzania dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, na którym nabywają zdolność do statystycznego przewidywania źródeł pogorszenia jakości, oraz uczy ich usuwania. Szkolenie to ma kilka stopni i za każdym razem kończy się zdobyciem przez uczestnika odpowiedniego certyfikatu.
Poszczególne stopnie tej metody oznaczane są analogicznie jak w sportach walki – za pomocą kolorowych pasów. Największym stopniem wtajemniczenia w opisywane metody zarządzania jakością jest skończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, nastepnie zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych korporacji z sukcesami korzysta z tego sposobu zarządzania jakością, niektóre z nich czynią to już od kilkudziesięciu lat. W tego rodzaju firmach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty rozmaitego stopnia.