Jak się ubrać?

Co należy wiedzieć, pragnąc się prawidłowo wywiązać z corocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym?

Nowy rok niesie kolejne zmiany podatkowe. Wśród tych zmian znajduje się zmiana właściwości skarbowego urzędu dla celów VAT. Część podatników będzie zobowiązana do zmienienia obecnego Urzędu Skarbowego.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma też znaczenie dla podania specjalnego bankowego rachunku, na gdzie trzeba odprowadzać podatek. Bowiem każdy Urząd Skarbowy ma dedykowany bankowy rachunek, w przeciwieństwie do rachunków ZUS. Właściwość Urzędów Skarbowych zobacz kompletną ofertę na tej stronie regulowana jest w podatkowej ordynacji. w sytuacji, gdy przepisy podatkowej ustawy nie mówią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych się ustala na podstawie miejsca zameldowania lub adresu siedziby podatnika.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Potrzeba również pamiętać o możliwości robienia faktur na podstawie przedłożonego paragonu. Jeśli właściciel sklepu stosuje fiskalną kasę, to nabywca, prowadzący działalność gospodarczą musi otrzymać paragon. Z tego względu faktura na podstawie paragonu odkryj więcej winna być natychmiast wystawiona. Zdarza się niejednokrotnie w ten sposób, iż przedsiębiorca dopiero po jakimś czasie uzmysławia sobie, że potrzebuje otrzymać fakturę na pozyskany jakiś czas temu produkt. Podatkowa ordynacja mówi, że faktura na podstawie paragonu musi być zrobiona na żądanie każdego klienta. Jednakże po upływie 3 miesięcy nie ma już tego typu obowiązku. Natomiast ustawa o VAT oraz rozporządzenie dotyczące fakturowania mówią o konieczności wystawiania faktur w okresie do 7 dni od wykonania usługi ewentualnie wydania towaru. W rzeczywistości pierwszą regułę stosuje się dla odbiorców indywidualnych z kolei drugą w przypadku przedsiębiorców oraz ludzi którzy prowadzą gospodarczą działalność.

Rozliczając się każdego roku z Urzędem Skarbowym koniecznie trzeba także pamiętać, że od podstawy opodatkowania (dochodu) da się przeprowadzić odliczenie składek ZUS – sporo więcej przeczytasz pod tym adresem. Tego typu odliczeniu podlegają wszystkie składki opłacone w podatkowym roku bezpośrednio na własne ubezpieczenia (tanie oc wrocław) emerytalne, chorobowe, rentowe oraz wypadkowe jak również ludzi współpracujących.

Odliczenie składek ZUS można dokonać, gdy zostały one potrącone w podatkowym roku przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.