Jak się ubrać?

Jak pomóc naturze?

Polska od 89 r. bardzo się odmieniła choć nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Jedną z ogromnych odmian które były następstwem transformacji sprzed dwudziestu pięciu lat jest mym zdaniem ekologiczna świadomość, i to na wszelkich wykonalnych poziomach.

Zacząwszy od wielkich, przemysłowych inwestycji ekologicznych (dla przykładu filtry hamujące emisję trujących substancji), poprzez plany modernizacyjne kierowane do mieszkańców dużych miejscowości, (na przykład program dofinansowania modernizacji starej instalacji C.O. na w wyższym stopniu ekologiczną).
Oczywiście same możliwości to trochę za mało, bowiem potrzebne jest jeszcze zaangażowanie w działania ekologiczne poszczególnych osób, co nie jest znowu bardzo skomplikowane. Wystarczy albowiem sortować odpady.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

To taka prosta sprawa – wyrzucając cokolwiek do kubła odrobina zastanowienia. Makulatura (dalsze informacje) do właściwego kubła, plastik do innego, nieczystości bio degradowalne w jeszcze inny kosz . Następnie już tylko na mocy umowy z gminą, odbywa się odbiór odpadów we wskazanych przez harmonogram dniach. I to cała kwestia z naszej strony.
Innym objawem myślenia ekologicznego jest dbałość o otoczenie podczas remontu. Podobnie jak już opowiedziane zachowanie ekologiczne (to znaczy segregacja jak też przejęcie odpadów z domów) są one regulowane przepisami prawnymi. Inwestor ma obowiązek w ciągu prac budowlanych oraz remontowych składować a po zrealizowanej inwestycji odwieźć odpady (oceń) poremontowe do PSZOK. Bywają jednak odpady przemysłowe, które są znacznie bardziej kłopotliwe niż cegły. W tychże przypadkach potrzebna jest pomoc profesjonalistów.

Takim wypadkiem jest usunięcie azbestu. Tymi robotami winny zająć się specjalistyczne przedsiębiorstwa dysponujące wyszkolonymi robotnikami i należytym do tego celu ekwipunkiem. Azbest jest materiałem używanym jeszcze nie tak dawno szeroko w budownictwie i gospodarstwie domowym. Na nieszczęście badania wykazały jego rakotwórcze działanie na organizm człowieka. Nieodzowne przeto było nie wyłącznie ustanie produkcji obiektów zawierający azbest ale także i jego fizyczne usuniecie ze środowiska człowieka. Jest to tak ważki problem, iż inwestorzy mogą dostać subwencję z funduszy rządowych na pozbycie się azbestu.