Pamiętaj o zdrowiu!

odbudowa kolana

Zastąpienie stawu kolanowego protezą jest konieczne wtedy, kiedy jego uszkodzenia wyłączają leczenie zezwalające zachować normalny staw. Zniszczenie stawu kolanowego, zwane chorobą zwyrodnieniową, może wystąpić na skutek zużycia chrząstki stawowej, związanej z podeszłym wiekiem. Jeżeli zużycie jest znaczne, wtenczas sprawia ono cierpienie i ograniczenie ruchomości. Rekonstrukcja kolana polega na wymianie uszkodzonych części kolana na sztuczny staw kolanowy.

operacja

Autor: Lena
Źródło: http://www.flickr.com
Został on zaprojektowany na podobieństwo ludzkiego kolana, a jego wielkość odpowiada rozmiarowi uszkodzonego stawu kolanowego chorego. Prześwietlenie przeprowadzone przed operacją, oraz proteza próbna układana na kościach w procesie zabiegu pozwalają chirurgowi wyznaczyć dobry wymiar odbudowywanego kolana – zobacz więcej -. Protezę kolana mocuje się z reguły korzystając z cementu kostnego, który pewnie zamocowuje ją do kości.

Dopuszczalne jest także przymocowanie protezy przegubu kolanowego bez cementu. Strategia ta, stosowana jest z zasady u młodszych chorych. Chirurg zadecyduje, jaka metoda zamocowania protezy jest odpowiednia w danym przypadku. Zabieg rekonstrukcji kolana http://www.artemed.pl przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym, czy też miejscowym i jest absolutnie bezbolesna. Anestezjolog wybierze najlepszą metodę znieczulenia. Procedura jest jednakowa dla każdych wersji protez. Czynnikiem rozstrzygającym o wyborze gatunku protezy jest skala uszkodzenia różnorodnych części stawu kolanowego.

operacja

Autor: Zdenko Zivkovic
Źródło: http://www.flickr.com
Używając protezy kontrolnej testuje się położenie i ruchomość stawu kolanowego, po czym zachodzi wprowadzenie i przymocowanie właściwej protezy. Na czas operacji przeważnie powstrzymuje się dopływ krwi do kolana. Po zakończeniu zabiegu w stawie sytuowane są dreny służące do odprowadzania ewentualnie magazynujących się tam cieczy. Więcej na

Na zakończenie zszywa się pojedyncze nacięte powłoki na kolanie. Rekonstrukcja kolana potrzebuje terapii. Subtelne ćwiczenia od nowa zezwolą korzystać z własnego stawu kolanowego jeszcze podczas pobytu w szpitalu. Po powrocie do domu, ćwiczenia i spacery po prostych obszarach muszą stać się powszednią rutyną.