Jak się ubrać?

Jakie uprawnienia ma prywatny detektyw?

Sprawa „balansowania na granicy prawa” poprzez prywatnych detektywów wzbudza wielkie kontrowersje i rodzi dużo pytań. Jakie uprawnienia, ale także obowiązki ma prywatny detektyw?
Jak zwykle bywa nasze wyobrażenie mające ugruntowanie w filmach sensacyjnych i książkach detektywistycznych nie pokrywa się z faktycznością. Jak jest faktycznie? Spróbujemy odpowiedzieć na to zapytanie.

biuro detektywistyczne

Autor: Tom Bennett
Źródło: http://www.flickr.com

Przede wszystkim, aby mienić się prywatnym detektywem, trzeba mieć stosowną licencję (jaką trzeba posiadać zawsze przy sobie i okazywać ją na prośbę osoby, której działania detektywa dotyczą, a także pozwolić na spisanie danych takich jak dane osobowe detektywa i organ, jaki wydał ową licencję. To sprawa kluczowa, bowiem jedynie wówczas zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dn. 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych. Artykuł 6. owej ustawy mówi, iż detektyw w swej pracy winien kierować się normami etyki, oddaniem względem zlecającego oraz szczególną starannością, ażeby nie naruszyć niczyjej wolności i praw człowieka oraz obywatela. To ostatnie zagadnienie wiąże się z innym, 7. artykułem, który zakazuje śledczemu używania środków technicznych oraz sposobów i czynności operacyjno-rozpoznawczych, jakie zastrzeżone są dla uprawnionych organów (takich jak wojsko albo policja).

Jeśli detektyw mimo wszystko użyje takich środków grozi mu do 3 lat więzienia. A więc scenki przesłuchiwania przez prywatnych detektywów znane z filmów akcji są fikcją? Nie zawsze. Detektyw nie ma bowiem prawa ujawniania źródła swych informacji, chyba iż sąd postanowi inaczej oraz uchyli zasadę tajemnicy zawodowej. Przepisy odnośnie tejże sytuacji znajdują się w odpowiednich aktach prawnych. Innym ważnym punktem jest zbieranie danych osobowych. Jak wiadomo są one chronione ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., jednak w trakcie wykonywania czynności służbowych śledczy jest uprawniony do przetwarzania tychże danych bez zgody osób, jakich dane te dotyczą. Jednak nie ma możliwość ich przekazywać dalszym podmiotom, a najpóźniej po przerwaniu praktyki detektywistycznej powinien je zniszczyć.

Aby odnaleźć biuro detektywistyczne w swej okolicy najprościej będzie posłużyć się netem. W internecie znajdziemy sporo propozycji biur detektywistycznych.