Jak się ubrać?

Sektor gazu w naszej ojczyźnie

Na rynku gazu ziemnego w naszym kraju można wydzielić następujące segmenty: wydobycie gazu ziemnego oraz produkcja gazu LNG, magazynowanie, przekaz, dystrybucja, obrót.

Działanie w obszarze hurtowego obrotu gazem (a więc sprzedaż gazu podmiotom

gaz

Autor: osseous
Źródło: http://www.flickr.com

użytkującym go w celu dalszej dystrybucji) była do niedawna zdominowana przez jeden podmiot. Obrót gazem realizowany był wyłącznie w ramach kontraktów dwustronnych, zaś sprzedaż za pośrednictwem giełdy nie działała. Niemniej jednak w owym obszarze zachodzą ważne przemiany, jakich przewodnim celem jest zapewnienie odbiorcom swobodnego dostawcy, a nadrzędnym motorem, rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej, dążącej do stworzenia jednolitego rynku energii. Od paręnastu miesięcy kontynuowane są prace nad wdrożeniem w Polsce nowego modelu rynku gazu. Przedstawiono zmiany umożliwiające obrót gazem przez dostęp do infrastruktury strony trzeciej (m.in. wirtualny punkt obrotu gazem). W następnej kolejności zaprojektowano między innymi stopniowe uwalnianie cen gazu spod regulacji, począwszy od taryf dla najważniejszych odbiorców. Działania te wspierają realizację strategii rozwoju Grupy w dziedzinie handlu gazem sieciowym. Częścią rynku gazu ziemnego jest rynek, na którym przedmiotem handlu jest gaz w postaci skroplonej – LNG. Stan ciekły pozyskuje się przez schłodzenie gazu do temperatury minus 163°C. Objętość gazu jest wtedy ponad sześćset razy mniejsza. Dzięki takiemu rozwiązaniu LNG można względnie niedrogo przewozić w zbiornikach kriogenicznych, bez potrzeby budowania gazociągów.

Nie ociągaj się! Jeżeli podobają nasze wpisy, to doczytaj (https://www.laccery.com/pl-pl/bariery-drewniane.html) kolejne oraz zajmujące treści. Trzeba kliknąć w podany link.

W naszej ojczyźnie rynek LNG rozwinął się jako alternatywa dla tradycyjnych metod zapewniania gazu. Znajduje też zastosowanie w miejscowościach, w których budowa gazociągu jest niedochodowa bądź niemożliwa. W celu umożliwienia odbioru gazu przez klientów stawiane są specjalne stacje wyposażone w zbiorniki przechowujące paliwo gazowe w formie płynnej oraz zestaw parownic, jakich funkcją jest zamiana stanu z ciekłego w gazowy. Gaz po odparowaniu jest dostarczany przy pomocy przyłączy lub małej sieci dystrybucyjnej. Stacje regazyfikacji mogą być dedykowane indywidualnym odbiorcom bądź ich grupom Ocenia się, że w 2013 r. na rynku LNG w naszej ojczyźnie sprzedano łącznie około 40 mln m³ gazu ziemnego w warunkach normalnych.