Jak się ubrać?

Rachunkowość świadczeń pracowniczych – o co w niej chodzi i z czym się łączy, czyli kilka istotnych wiadomości

Każdy z nas słyszał kiedyś słowo rachunkowość, ale nie każdy wie, co konkretnie oznacza. Wydaje się to niełatwe i zawiłe, jednak wcale taka nie jest. Można przedstawić to na przykładzie rachunkowości świadczeń pracowniczych.

Księgowość, rachunkowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Świadczenia pracownicze to wartości, które występują w każdym podmiocie gospodarczym. Przez należności pojmuje się wszystkie formy świadczeń, które oferowane są zatrudnionemu w związku z wykonywaną pracą.Tutaj należy powiedzieć o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 19, czyli tzw. msr 19. Przeznaczony jest on dla świadczeń pracowniczych obowiązujących przełożonych. Na podstawie msr 19 możemy podzielić świadczenia na parę typów. Jedną z nich są krótkoterminowe należności pracownicze, czyli wczasy wypoczynkowe oraz płace z zysku i premie.

Kolejną kategorią są należności po okresie zatrudnienia. Są one regulowane przez przełożonego po skończeniu przez podwładnego pracy. W Polsce zazwyczaj są to odprawy emerytalne. Kolejną kategorią są pozostałe długoterminowe należności pracownicze. Dotyczą one nagród jubileuszowych. Potrzebują stosowania uproszczonych sposobów kalkulacji.

Mamy dla Ciebie istotny artykuł (http://www.raj-international.net/instalacje-hydrantowe/) – tam wyszukasz wiele interesujących artykułów oraz postów. Nie zwlekaj tylko loguj się!

W tym przypadku niezwykle istotna jest wycena rezerw, która związana jest z metodą świadczeń narosłych. Rezerwa to bierne rozliczenie cykliczne kosztów, zobowiązania warunkowe. Należy ująć je w księgach rachunkowych.

biuro księgowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena rezerw (wycena rezerw na świadczenia pracownicze) ma związek z tym na jaki cel są one tworzone. Czwartą kategorią są należności z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Nie przynoszą one przyszłych korzyści finansowych, to też są od razu ujęte w koszty.

Wejdź do nowego tekstu i czytaj kluczowe informacje (http://alglas.pl/) na ten bardzo frapujący temat. Ekstra informacje opracowaliśmy dla Ciebie z dużą przyjemnością.

Dodatkowo msr 19 wiąże się z tzw. rachunkiem zysków i strat aktuarialnych, w którego skład wliczają się takie pojęcia, jak koszty odsetek, składki wpłacane przez uczestników,koszty przyszłego zatrudnienia, czy też uregulowanie zobowiązań. W rachunkowości świadczeń pracowniczych największy kłopot mogą sprawiać długoterminowe świadczenia, ponieważ właściwa wycena rezerw w tym przypadku jest bardziej złożona. Jeśli usłyszysz jeszcze o rachunkowości świadczeń pracowniczych to nie zapominaj, że łączy się ona z takimi hasłami, jak msr 19, wycena rezerw i wszystkimi kosztami powiązanymi z pracownikami.