Jak się ubrać?

W sytuacji, gdy nieodzowna jest pomoc radcy prawnego

Dlaczego warto polecić prawnikowi przeprowadzenie procesu w sądzie? Nie każda sprawa wymaga udziału radcy prawnego w charakterze pełnomocnika. Jest parę postępowań, jakie z uwagi na prosty charakter, nie nastręczają jego udziału.

prawnik

Autor: Intuic | The Social Media Agency
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to z pewnością postępowanie o potwierdzenie nabycia spadku. Z pewnością od tej zasady mogą być wyjątki. Radca prawny będzie niezbędny w postępowaniach cywilnych, w postępowaniach rodzinnych, a z całą pewnością w postępowaniach gospodarczych. Wsparcie radcy prawnego w postępowaniach polega na zastępowaniu reprezentowanej przez prawnika strony postępowania jak też wykonywaniu za nią przedsięwzięć powiązanych z przygotowywaniem wszelakiej korespondencji procesowej (pozwu, zażaleń oraz dalszych wniosków) i – co najistotniejsze – radca prawny bierze udział w rozprawie sądowej, zadaje pytania stronom. Zobacz również .

Tutaj na uwagę zasługuje dodatkowo fakt, że począwszy od 5 maja 2012 r. zmieniły się przepisy postępowania cywilnego, nakładając na strony postępowania nowe, w wyższym stopniu rygorystyczne zadania, do jakich należy przedstawienie w pozwie albo odpowiedzi na pozew każdych stwierdzeń jak także wniosków dowodowych, pod rygorem pominięcia spóźnionych tez a także argumentów, chyba że uczestnik uprawdopodobni, że nie zgłosił ich w odpowiedzi na pozew albo innym piśmie przygotowawczym bez swej winy. Czytaj też

adwokat

Autor: Gage Skidmore
Źródło: http://www.flickr.com
Należy również zaznaczyć, że ze względu na zaistniałe przemiany uczestnictwo prawnika w toku pierwszej instancji może być niezmiernie ważne właśnie z uwagi na potrzebę wykonania w sposób prawidłowy postępowania dowodowego. Jeżeli posiadamy okrojone możliwości finansowe, zawsze rekomendowane jest zaangażowanie radcy prawnego do udziału w procesie przed sądem pierwszej instancji, natomiast w drugiej instancji ograniczenie jego udziału do napisania apelacji czy odpowiedzi na nią. Powinno się też zaakcentować, że koszty uczestnictwa prawnika w procesie będą co do reguły zwracane przez stronę przegraną na podstawie odpowiedniego rozstrzygnięcia. Jeżeli szukamy adwokata w Warszawie proponuję wbić w internecie w zależności od konieczności hasła: prawnik Warszawa lub odszkodowania Warszawa, ewentualnie rozwody Warszawa. Uzyskamy całe mnóstwo wyników. Więcej na