Jak się ubrać?

fachowiec wyceny rezerw rezerwy

Większość aktuariuszy to absolwenci kierunków matematycznych i ekonomicznych. Aby otrzymać polską licencję aktuarialną, powinno się przede wszystkim zdać cztero etapowy test przed państwową komisją egzaminacyjną i wykazać się dwuletnią praktyką odbytą pod nadzorem drugiego aktuariusza. Sprawdzian składa się z części statystycznej, finansowej, spraw z zabezpieczeń majątkowych i życiowych.

Ksr 6

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Polski test uchodzi za dość trudny, na co argumentem jest mała liczba osób, jakie zdały go na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Jest to zajęcie zaufania publicznego. Aktuariusz ustala rezerwy aktuarialne i pozostałe główne parametry w taki sposób, żeby umożliwić bezpieczeństwo i opłacalność działalności zakładu ubezpieczeń.

Zasadniczym zadaniem aktuariusza zatrudnionego przez towarzystwo ubezpieczeń jest wycena ubezpieczeń, dbałość o stosowny poziom zasobów ubezpieczeniowych, ocena projektów reasekuracyjnych, także różnego typu analizy statystyczne i finansowe. Aktuariusz bierze udział w podejmowaniu najwyższych rozstrzygnięć zakładu ubezpieczeń.

Najważniejszym prawem normującym zawód aktuariusza w Polsce jest Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Z obsługi aktuariuszy korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa reasekuracji.

Uwaga! Opracowaliśmy dla Ciebie nowy tekst – a w nim interesująca informacja (https://www.gastrocentrum.pl/) na ten temat. Sprawdź obowiązkowo i życzymy owocnej lektury.

Aktuariusz zawiaduje też płatniczym bezpieczeństwem pracowniczych programów emerytalnych i innych struktur ubezpieczeniowo-emerytalnych. Aktuariusz jest odpowiedzialny za dozór nad kontrolowanymi systemami nie jedynie przed własnym chlebodawcą, lecz także przed instytucjami nadzoru finansowo-ubezpieczeniowego.

Jeśli ten tekst Cię zaciekawił, to także ta polecana strona będzie dla Ciebie równie interesująca zatem wejdź na nią.

Przyrządzanie zestawień jest trudne, dlatego ocena zapasów na świadczenia pracownicze, zgodna z KSR 6, winna zostać dokonana z wykorzystaniem wykształconego aktuariusza. Aktuariusz ustala też zasoby na przyszłe świadczenia pracownicze.

W solidny sposób oblicza wysokości odpraw, gratyfikacji jubileuszowych i pozostałych płatności na rzecz pracownika, które nie są elementem jego uposażenia. Zapasy na ów cel, komponowane metodami aktuarialnymi, umożliwiają lepszą diagnostykę wartości jednostki.