Jak się ubrać?

Jakimi rzeczami się różni prawnik od radcy prawnego? Jakie są różnice między pierwszym, jak również drugim zawodem?

Prawnik oraz radca prawny to dwa inne zawody, świadczą więc całkiem innego rodzaju usługi. Choć w ostatnim czasie możemy dostrzec mniejsze różnice między powyższymi dwoma zawodami, to jednak one występują oraz mają znaczenie dla normalnej osoby. Tak czasem jest, że mamy jakiś problem natury prawnej oraz tak naprawdę nie wiemy, do którego specjalisty się w z nim zwrócić. Mamy w związku z tym do wyboru adwokata, radce prawnego albo notariusza.

sąd

Źródło: foter.com

Wykonywanie zawodu prawnika streszcza ustawa prawo o adwokaturze. To właśnie na jej podstawie jest w stanie istnieć i funkcjonować samorząd adwokacki, przeprowadzane są egzaminy na aplikacje, a również prawnicy są w stanie mieć własną działalność gospodarczą, przykładowo prawnik – zobacz porady adwokackie w warszawie – Warszawa. Zgodnie z taką ustawą zawód ten polega na świadczeniu pomocy prawnej, to znaczy na dawaniu porad natury prawnej, wyrażaniu opinii prawnych lub też robieniu projektów aktów prawnych. Jeśli chodzi o radcę prawnego, to zasadę pracowania w tym zawodzie reguluje także osobna ustawa. Zgodnie z definicją zawartej w jednym z punktów bycia częścią tego zawodu polega na świadczeniu pomocy prawnej. Jednakże istnieje znaczna różnica pomiędzy działaniem adwokata a radcy prawnego, gdyż ten drugi nie powinien występować w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych. Należy także mieć świadomość, że w tej sytuacji pomoc prawna określana jest jako dawanie rad, sporządzanie opinii, robienie aktów prawnych albo występowanie przed sądami albo – rekomendują nas – urzędami. Zakres kompetencji radcy jest więc dosyć duży, nie jest to dziwne, że jest wiele miejsc, w jakich możemy otrzymać niezbędną pomoc, przykładowo kancelaria radcy prawnego Warszawa.

prawo

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Należy przyznać, że z punktu widzenia ewentualnego klienta istnieje jedna najważniejsza różnica między obydwoma zawodami. To oznacza więc, że jedynie adwokat może być obrońcą w sprawach karnych oraz karnoskarbowych, zaś radca prawny wręcz przeciwnie – nie może bronić własnego klienta w takich sprawach. Kolejną całkiem ważną różnicą pomiędzy jednym, jak też drugim zawodem jest to, że radca prawny może zostać przyjęty do pracy na podstawie stosunku pracy u danego przedsiębiorcy. Prawnicy natomiast mogą wykonywać swój zawód jedynie mając własną działalność gospodarczą albo jako wspólnik spółki. Należy wiedzieć o tym, kiedy potrzeba nam odpowiedniej pomocy albo wybieramy kancelaria prawna Warszawa.