Moda dziecięca

Przykre sytuacje rodzinne

Mąż i żona mają równowartościowe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i lojalności, także do współdziałania dla dobra familii, jaką poprzez swój związek ustanowili. Są niestety wypadki kiedy między małżonkami zapadł zupełny i trwały rozkład pożycia. W takim przypadku każdy z małżonków ma prawo domagać się, aby sąd anulował małżeństwo przez rozwód.

rozwód

Autor: Billie Ward
Źródło: http://www.flickr.com
Prawo rodzinne stanowi, że mimo pełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli na skutek niego miałoby cierpieć dobro wspólnych małoletnich latorośli partnerów, czy też jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu stanowiłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Więcej na ten temat: adwokat Magdalena Grześkowiak (Wola)

Rozwód (pomoc prawna przy rozwodzie we Wrocławiu) nie jest także akceptowalny, jeśli żąda go małżonek wyłącznie ponoszący winę rozpadu pożycia, chyba że drugi partner wyraża zgodę na rozwód, lub że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z regułami współżycia społecznego. Adwokat (prawo pracy – adwokat Jerzy Chojka) w sprawie o rozwód nie ogranicza się wyłącznie do sporządzania pism procesowych. Jest on przewodnikiem po procesach sądowych, kreuje wnioski dowodowe w zastępstwie strony, a w sprawach o rozwód na ogół redukuje emocje, jakie pojawiają się na sali sądowej i umożliwia niekrępujące stron ustalenia w obrębie warunków rozwodu, opieki nad potomkiem, płacenia alimentów.

adwokat

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com
Rozwód z mecenasem zapewnia poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że ekscytacje na sali sądowej nie przeważą nad rozsądkiem, oraz że żadna komplikacja działania nie umknie uwadze strony. Rozwody to ciężkie doznania nie tylko dla małżonków, ale przeważnie dla dzieci. W związku z tym pomimo całkowitego i stałego rozpadu pożycia sąd nie orzeknie rozwodu, jeżeli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci małżonków. Rozwód nie może sprawiać pogorszenia warunków materialnych, w jakich wychowywane są dzieci, ani wywoływać niepomyślnych zmian w psychice dzieci.

Więcej informacji –

Sąd nie udzieli także rozwodu jeżeli byłoby to sprzeczne z normami współżycia społecznego, np. w przypadku, kiedy jeden z małżonków jest poważnie chory i nie ma kto się nim opiekować.