Jak się ubrać?

Zniszczenie akt niearchiwalnych dobrze jest zlecić fachowej instytucji

Obecna dokumentacja jest dość różnorodna, jeśli weźmiemy pod uwagę jej wartość poznawczą albo zastosowanie do codziennego funkcjonowania danej jednostki organizacyjnej. Zestawienie i bilans roczny po paru latach nie mają już prawie żadnego wpływu dla dalszego osiągania sukcesów dużego zakładu ale za to stanowią kapitalne źródło archiwalne.

Dokument

Autor: hierher
Źródło: http://www.flickr.com
Faktura, dowód księgowy stosowany w obrocie gotówkowym, zbiorcze zestawienie obrotów na rachunku bankowym czy inny pojedynczy dowód księgowy, posiadają najczęściej bardzo wymierny, użyteczny, bo dowodowy walor dla instytucji ale znikomy dla pracownika archiwum. Zatem zgodnie z prawem dzielimy dokumentację na zbiory archiwalne, zakwalifikowane do wieczystego przechowywania, oraz na dokumentację niearchiwalną, poddaną zniszczeniu po upływie określonego czasu przechowywania.

Taka klasyfikacja wspomaga sposób postępowania z odrębnymi kategoriami archiwalnymi dokumentacji w trakcie ich gromadzenia, układania, raportowania i składowania w archiwum zakładowym. Podczas gdy dokumentacja niestanowiąca akt archiwalnych straci swoją przydatność do celów dowodowych, zostaje poddana brakowaniu to znaczy – przekazaniu do recyklingu lub zniszczenie.

Masz ochotę rozszerzyć swoją wiedzę na ten temat? Zachęcamy więc do zaglądnięcia do nowej witryny. Tam czeka na Ciebie dzisiejszy wpis (http://stacjakontroli.wroclaw.pl/).

Brakowanie akt jest jedną z najważniejszych

Dokumenty

Autor: TintedLens-Photo
Źródło: http://www.flickr.com

procedur archiwalnych – źródło. Przeprowadzone niezgodnie z obowiązującymi przepisami usuwanie akt może wyrządzić bezpowrotne skutki. Profesjonalne likwidowanie dokumentów to działania, które należy wykonać sumiennie, rozważnie, z poczuciem odpowiedzialności i ze świadomością, że informacji zniszczonych akt nie sposób odtworzyć. W instytucjach państwowych i samorządowych, po uzyskaniu każdorazowej akceptacji na unicestwienie dokumentacji niearchiwalnej, następuje ich fizyczne wyłączenie z zasobu archiwalnego.

Wszystkie pisma posiadające personalia mogące mieć wpływ na identyfikację ludzi np. ankiety personalne, druki L4, przelewy i wyciągi bankowe – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, trzeba zlikwidować w taki sposób aby nie było szansy ich odzyskania – klik. Dlatego też najlepiej jest skorzystać z usług obznajomionych w temacie firm dysponujących wydajnymi niszczarkami. Do zbiornicy surowców wtórnych można oddać jedynie zdezaktualizowane archiwalia jawne.