Jak się ubrać?

Dobór najwłaściwszego sposobu złożenia ciała w grobie jest istotniejszy od zorganizowania stypy

Ostatnie pożegnanie bliskiej osoby jest naprawdę ciężką chwilą dla całej, tej bliższej i dalekiej, familii. Jeśli zmarły nie określił ani w testamencie, ani w przedśmiertnych rozmowach swojej ostatniej woli dotyczącej pochówku, wówczas najbliżsi zastanawiają się, czy urządzić prastary pogrzeb, czy ciało poddać spaleniu – ten zabieg znany bywa pod określeniem: kremacja.

Pełny zakres usług związanych z pochówkiem zaoferować może zakład pogrzebowy w potężnym mieście, jakim z pewnością jest Wrocław, Przy okazji taki zakład zajmie się również załatwieniem spraw formalnych powiązanych z pochówkiem. Nawet jeżeli denat okaże się wisielcem i sprawy papierkowe nieco się skomplikują, to i tak każdy może oczekiwać na życzliwość oraz rękę wyciągniętą na pomoc. Rozważmy zatem plusy i zalety dwóch wymienionych wyżej rodzajów pogrzebu. Zobacz również: Pogrzeb z bukową, czarną trumną, wieńcPogrzeb (http://fotoporcelana.net)wych kwiatów i złożeniem ciała w grobowcu zwieńczonym marmurowym pomnikiem, jest mocno zakorzeniony w ojczystej tradycji. Urządzanie pochówku w inny sposób może wystawić rodzinę na słowa krytyki, oburzenie, a nawet pomówienie ze strony uczestników tej ponurej ceremonii. Jeśli Wrocław jest miejscem, gdzie każdemu jest po drodze, to właśnie tam zostanie wybrany właściwy cmentarz.

Zakład pogrzebowy

Autor: Mitch Barrie
Źródło: http://www.flickr.com

Takie rozwiązanie może jednak pociągnąć za sobą konsekwencje w postaci przymusu przygotowania sposobu, w jaki ma się odbyć transport zwłok. A to z kolei jest związane z ekstra wydatkiem, który będzie tym większy, im bardziej kilometrowa będzie droga przewozu specjalnie zabezpieczonej trumny. Natomiast kremacja polega na spalenia ciała osoby zmarłej i umieszczeniu szczątków w małej, ozdobnej urnie. Nie trzeba wtedy angażować dodatkowych osób do przewożenia trumny, a transport zwłok (czytaj resztę pod adresem) odbywa się tylko w jednym kierunku: z domu lub kliniki do pomieszczenia kremacyjnego. Jak już powiedziano, taki rodzaj ceremonii pogrzebowej bez wątpienia sprawi, że tradycyjne środowisko rodzinne aż zagrzmi od domysłów. Autor:

Na zakończenie jeszcze jedna kwestia: śmierć w XXI wieku pozostaje zagadnieniem tabu. Na co dzień nie wymawia się słów zakład pogrzebowy czy kremacja. Wydaje się, że współcześni ludzie, nieoswojeni z tematyką umierania, gorzej radzą sobie z zmierzchem życia, chorobą i starością niż ich antenaci z czasów średniowiecznych, kiedy przez kontynent europejski, oprócz barbarzyńskich armii, przetaczały się co chwila epidemie czarnej śmierci.