Jak się ubrać?

Jakiego typu działania robi komornik? Jaka jest jego rola? Co należy wiedzieć na ten temat?

Głównym celem działań zaordynowanych przez komornika jest zdobycie od dłużnika należności należnych wierzycielowi – są one ściągane z majątku dłużnika. Należy przy tym mieć na uwadze to, iż do obowiązków komornika nie należy ocena zasadności długu. W kwestii wierzyciela, nie komornika, należy określenie, z czego egzekucja będzie prowadzona. Wierzyciel musi w takiej sytuacji liczyć się z tym, że zdobędzie wiadomość o braku szansy ściągnięcia długu. Co wtedy robić? Jak wyegzekwować dług?

Dług

Autor: Christian Schnettelker
Źródło: http://www.flickr.com
Przede wszystkim zleceniodawca musi mieć świadomość tego, że komornik (komornikolesno.pl/) działa na jego polecenie. Dlatego też należy sobie niezwykle dokładnie uświadomić sprawę ułożenia pisma egzekucyjnego, wypracować dobrą strategię jak ściągnąć dług. Jeśli jako źródło egzekucji zostanie w nim pokazane np. wynagrodzenie dłużnika za pracę, w takim przypadku komornik zajmie się egzekucją w tym właśnie terenie. Gdyby się miało okazać, że dłużnik nie jest pracownikiem w świetle kodeksu pracy, zleceniodawca zdobędzie informację o niemożliwości zdobycia należności.

Jak sądzisz? Czy omawiany temat jest interesujący? Jeśli tak, to odnośnie do publikowanego tematu poznaj szczegóły (https://4change.pl/mentoring-wlascicielski/) tutaj.

Im zatem więcej wiadomości na temat majątku dłużnika posiada wierzyciel, tym lepiej. Poza tym wierzyciel powinien brać udział we wszystkich momentach postępowania egzekucyjnego – dzięki temu wie co się dzieje i może w odpowiedniej chwili zareagować. Sprawdź co to windykacja długów od osób prywatnych.

Niejednokrotnie może zdarzyć się tak, że niemoc komornika będzie wynikała z faktu, iż zadłużony tak naprawdę nie będzie niczego posiadał. W takich okolicznościach w rachubę będą wchodzić dwie opcje: przede wszystkim –przepisał majątek na członka rodziny, po drugie – zaczerpnął przychody z niezbyt legalnych źródeł. Trzeba zatem zrobić research w temacie.

Windykacja długów

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Gdyby się okazało, że dłużnik pozyskuje dochody z nie do końca legalnych źródeł, warto go informować, iż sprawą tą zajmie się fiskus. Jeśli natomiast wyjdzie na jaw pierwsza z wspomnianych powyżej opcji, wierzyciel ma prawo do złożenia tzw. skargi pauliańskiej, której efektem może być pominięcie przepisania majątku.

Oprócz tego wierzyciel ma szanse złożyć u komornika wniosek o znalezienie majątku dłużnika. W tej kwestii komornicy okazują się zwykle skuteczniejsi niż w przypadku działań takiego typu robionych na własną rękę, ponieważ posiadają dostęp do wielu ułatwiających to narzędzi. Te i pozostałe kwestie są dość zawiłe, bo pojawia się tu jeszcze przykładowo typu jak odzyskać pieniądze od dłużnika. Dobrze konsultować to ze specjalistami.