Jak się ubrać?

Gdy ktoś nam musi oddać pieniądze to mamy ogromny problem. Jak w tej sytuacji działać? Co można zdziałać?

Nie spłacane w terminie płatności faktur przez nieuczciwych zadłużonych są poważnym problemem dla mnóstwa firm w naszym kraju. Szacuje się, że zatory płatnicze mogą zmienić diametralnie sytuację finansową 25% firm w naszym kraju. W niedogodnym położeniu mogły odnaleźć się małe i średnie firmy, które nie mają odpowiedniego kapitału, żeby w obliczu ogromnych wierzytelności od dłużników, móc założyć swoją działalność.

Dług

Autor: Ttaaj
Źródło: http://www.flickr.com
Znanym sposobem na przetrwanie pozostaje możliwość ubiegania się o zwrócenie swoich pieniędzy, jak więc może wyglądać ściąganie długów? Proces windykacji pieniędzy nie jest jednak łatwy do przeprowadzenia we własnym okresie, dlatego też zaleca się wynajęcie wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, posiadającej własne sposoby na wyegzekwowanie zaległych płatności od partnerów przedsiębiorstwa. W tego rodzaju sytuacji odzyskiwanie długów staje się realne. Takie przedsiębiorstwa wiedzą jak to się robi, znają potrzebne pojęcia typu jak sprzedać dług osoby prywatnej.

Termin windykacja na gruncie rodzimego prawa definiowany jest jako zbiór czynności prawnych, faktycznych i procesowych, których głównym priorytetem jest doprowadzeni dłużnika do wykonania zaległego zobowiązania wobec wierzyciela. Kolejnym pojęciem jest monitoring płatności, czyli usługa polegająca po na przypominaniu klientom przed, lub po terminie płatności o konieczności zapłaty. Mogą to być np. SMSy, maile czy faksy z krótką informacją. Pierwszym krokiem do rozpoczęcia procesu windykacji, jest zrobienie zobowiązania, które jest przeterminowane. Następnie, windykator wszczyna postępowanie polubowne, starając się od dłużnika zwrotu koniecznej sumy wierzycielowi.

Ten etap możemy wykonać w oparciu o wysyłanie do zadłużonego monitów. Jeżeli dłużnik będzie pragnąć spłacić swoje zobowiązania, podpisze ugodę i określi, jak spłaci własne zadłużenie. Jeśli postępowanie polubowne nie przyniesie spodziewanych skutków, wszczynane jest postępowanie na drodze sądowej, kończące się zdobyciem tytułu egzekucyjnego zezwalającego na rozpozecie postępowania klauzulowego.

Celem tego ostatniego jest uzyskanie klauzuli wykonalności wyroku lub orzeczenia sądu. Na koniec, windykacja obejmuje postępowanie ( http://www.adwokat-wroclaw.com.pl/postepowanie-w-sprawach-gospodarczych ) egzekucyjne, w którym kluczową rolę odgrywa komornik, który dokonuje egzekucji długu.