Pamiętaj o zdrowiu!

Hospicja – najlepsza opieka dla pacjentów

Śmierć nigdy nie jest łatwa. Osoby umierające zwykle nie mogą poradzić sobie z nadchodzącym końcem – jest to przerażające wydarzenie zarówno dla nich, jak i otaczającej ich rodziny. Jeżeli ciężko chorują, a każdy dzień łączy się z bólem, trzeba zastanowić się nad umieszczeniem pacjenta w hospicjum.

Hospicjum jest to instytucja, która zajmuje się opieką nad ludźmi będącymi w krańcowej fazie choroby. Pierwsze hospicjum zostało założone w Wielkiej Brytanii. To je właśnie biorą za wzór w dzisiejszych czasach placówki działające na całym świecie. Czym jest – terminalny etap choroby? Jest to stan,

szpital czy hospicjum domowe

Autor: stephen bowler
Źródło: http://www.flickr.com

w którym nie ma już możliwości leczenia chorego, jednakże można zmniejszyć jego cierpienie przez załagodzenie bólu, wsparcie psychiczne oraz duchowe, a także starania w ograniczaniu przykrych objawów chorób. Dzięki świadczonej opiece chorzy mają zagwarantowaną znakomitą pomoc, która umożliwia im godnie przeżyć ostatnie momenty życia. W instytucji pracują lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, osoby z opieki socjalnej, duchowni, rehabilitanci oraz wolontariusze bezpłatnie pomagający pacjentom. Wsparcie jest zależne od określonych potrzeb chorych – jedni oczekują rozmowy, inni pomocy w prostych fizjologicznych czynnościach. Najważniejsze to słuchać oraz starać się czynić wszystko, co jest możliwe, aby choć odrobinę ulżyć w często niewyobrażalnych cierpieniach takich ludzi.

Wyróżnia się hospicja domowe oraz hospicjum stacjonarne. Decydując się na hospicjum (Hospicjum Św. Franciszka w Katowicach
Za sprawą hospicjom pacjent ma szansę na otrzymanie najlepszej opieki i wsparcie duchowe. Nie jest traktowany jako następny chory, ale osoba, która potrzebuje jedynie zrozumienia oraz odrobiny ciepła. Właściwa opieka ekipy wykwalifikowanych pracowników oraz obecność bliskich pomaga w tym ostatnim etapie życia.