Pamiętaj o zdrowiu!

Opieka zapewniana w zakładach opieki

Hospicjum to miejsce o niezwykle specyficznej roli. Głównym zadaniem placówek tego rodzaju jest gwarantowanie opieki osobom nieuleczalnie chorym, znajdującym się w zaawansowanym stadium choroby. Niejednokrotnie tymi chorobami są przykładowo nowotwory złośliwe.

Rolą takiego zakładu jest ulżenie chorym w ich cierpieniach, w jak największym stopniu wyeliminowanie bólu i zagwarantowanie godnego życia w tym czasie. Działają rozmaite specjalne typy hospicjów, zaliczają się do nich na przykład hospicja przeznaczone wyłącznie dla osób starszych, a także zakłady dziecięce. Na terenie Polski działa wiele zakładów tego rodzaju, z czego duża liczba z nich funkcjonuje przy

Zbiórka pieniędzy

Autor: Howard Lake
Źródło: http://www.flickr.com

różnorodnych organizacjach kościelnych czy zakonnych – w takich zakładach nierzadko działają zakonnice i inne osoby duchowne. Działa po parę hospicjów w danym regionie – na przykład pod hasłem „hospicjum śląskie” lub hospicjum (Hospicjum Św. Franciszka w Katowicach – naciśnij to łącze) z Katowic znajduje się aż kilka różnych hospicjów, założonych przez rozmaite organizacje.

Charakterystyka opieki zapewnianej w hospicjachJak już było nadmienione, pracownicy hospicjów to osoby, których praca służy ulżeniu chorym i złagodzeniu ich bólu. Rzecz jasna w inny sposób wyglądać będą powinności pielęgniarki pracującej w hospicjum dziecięcym, a inaczej takiej, która pracuje (zobacz jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną) wyłącznie ze starszymi ludźmi. Każdy pacjent zresztą wymaga odrobinę innego rodzaju opieki z uwagi na rodzaj choroby, na jaką cierpi i jej fazę. Generalnie jednak w hospicjach pracują osoby po studiach medycznych, których obowiązkiem jest codzienna opieka nad chorym. Sprowadza się to do takich zadań jak na przykład mycie, karmienie czy zabieranie na spacer ludzi poruszających się na wózkach.

Dodatkowe usługi dostępne w hospicjach
Nowoczesne hospicja podobnie jak pozostałe instytucje chcą iść z duchem czasu i gwarantować swoim pacjentom jak najbardziej dogodne warunki. Wyszukując w Internecie hasło opieka paliatywna w katowickich hospicjach można uzyskać dane o rodzajach tych nowych usług. Jest to więc na przykład muzykoterapia, a więc leczenie z wykorzystaniem dźwięków, która to metoda może przynieść chorym dużą ulgę. Oprócz tego aktualnie w większości placówek chorzy oprócz stałego kontaktu z lekarzami mają opcję otrzymania opinii psychologa.