Jak się ubrać?

Centra wykonywania badań i dozoru – jaka jest ich rola?

Producenci maszyn są zobowiązani do przestrzegania czynności oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), jaka określa znormalizowany poziom bezpieczeństwa, zapewniający swobodny przepływ produktów w krajach UE. Przez wystawienie oświadczenia zgodności i sygnowanie jej literami CE gwarantują oni, że urządzenie albo towar spełnia wszelkie elementarne wymagania tego przepisu dotyczące zdrowia i ograniczenia do minimum źródeł niebezpieczeństwa.

maszyna

Źródło: sxc.hu
Ocena bezpieczeństwa maszynmaszyn >> ocena maszyn oraz zagadnienia konstruowania urządzeń i przygotowywania ich dokumentów to to obszerne zagadnienie. W przypadku projektantów maszyn do ich oceny konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu danych (parametrów) dotyczących komponentów stosowanych w tworzonym systemie bezpieczeństwa (super – zobacz więcej). Są parametry określające najczęstsze przyczyny awarii. Testom podlega także wskazanie wykonalnej skuteczności części.

Do wielu ocen stosuje się różne urządzenia testujące. Od pewnej chwili restrykcje związane z normami bezpieczeństwa i kwestiami typu: ocena dostawców lub ich klasyfikacja, są zaostrzone. Producenci i dystrybutorzy komponentów będą musieli zapewnić swoim kontrahentom komplet wymienionych informacji, co na pewno będzie potrzebne do wskazania odpowiednich danych, którym podlega ocena dostawców – więcej.

Okazuje się, że spora liczba dostawców nie posiada odpowiednich danych lub istnieją one w takiej formie, że by dostać informacje zgodne z obowiązującymi restrykcjami, osoba projektująca musi przygotować dodatkowo sporo obliczeń pomocniczych i dodatkowo zagwarantować, że wzięte zostały pod uwagę należyte dane. Dochodzą do tego także kwestie praktycznej strony rozumienia przepisów, którym podlega ocena bezpieczeństwa maszyn.

Oczywiście rodzą się tu kwestie różnego rozumienia pojęć normy oraz selekcjonowania różnych maszyn i ich elementów. Dodatkowo dyrektywa reguluje także kwestię bezpieczeństwa związaną z obsługą maszyn zgodnie z załączonymi instrukcjami obsługi. Integralnym elementem dostawy urządzeń jest właśnie instrukcja obsługi. Błędne informacje zawarte w instrukcji mogą mieć konsekwencje prawne, jeżeli przyczyniły się do wypadku w trakcie jej działania.