Pamiętaj o zdrowiu!

Autyzm jako zaburzenie dotyczące zaburzeń rozwoju, które doprowadza do separacji

Autyzm jest zakłóceniem rozwojowym, które ma prostolinijny związek z zaburzeniami pracy mózgu. Posiada kilka charakterystycznych cech. Dzieci autystyczne marginalizują od otoczenia, czasem alienują się od innych. Ich wymiana informacji i kontakt z otoczeniem są nad wyraz ograniczone. Dla wielu rodziców zaburzenie to brzmi jak osąd dla ich dziecka. Czy jednak tak musi być? Czy jest możliwość uwolnienia się z tego zaburzenia?

Zespół Aspergera

Autor: Sadasiv Swain
Źródło: http://www.flickr.com

Na wstępie powinno się również zaznaczyć, że autyzm posiada nad wyraz szerokie spektrum autystyczne. Wyróżniamy zespół Aspergera, autyzm wczesnodziecięcy i autyzm atypowy. Są co więcej inne jego rodzaje. W każdym razie dzieci(zobacz psychoterapia dziecięca katowice ) posiadające zespół Aspergera także izolują się od rówieśników, ale w głębi serca mają pragnienie tworzenia głębokich relacji z rówieśnikami (doczytaj: ). Jeśli chodzi o przyczyny autyzmu, to nadal nie ma co do nich jednoznacznego wyjaśnienia. Nikt konkretnie ich nie scharakteryzował. Ale faktem jest, że są one natury psychologicznej i biologicznej. Jeśli chodzi o biologiczne, to mogą mieć związek z okresem prenatalnym dziecka i schorzeniami natury neurologicznej. To wszystko musiało rzutować również na sferę psychiki dziecka.

W zasadzie to wyróżnia się 2 rodzaje autyzmu: dziecięcy i schizofreniczny (więcej na ten temat: ). W przypadku schizofrenicznego maluch nad wyraz odizolowuje się od innych dzieci. W przypadku autyzmu dziecięcego, pociecha ma ogromną nadwrażliwość na bodźce. Jest to tak duże oddziaływanie tych bodźców, że pociecha ma trudności z prawidłowym ich przyswojeniem i dlatego ucieka do swojego świata. Trzeba przy tym dodać, że nazwa „dziecięcy” nie oznacza, że dotyczy tylko okresu dziecięcego. Jednakże chodzi tu o to, że został stwierdzony w tym czasie.

Zespół Aspergera

Autor: Hot Gossip Italia
Źródło: http://www.flickr.com

Czy z autyzmu można się wyleczyć? Dość wielu ludzi jest przekonanych, że nie można się z tego schorzenia uzdrowić. Jest w tym twierdzeniu wiele racji, bo przecież autyzm obejmuje sprawy prawidłowego funkcjonowania mózgu. Tymczasem w ostatnim czasie lekarze dali zielone światło w walce z tą chorobą. Sądzą, że odpowiednio wczesna diagnoza i terapia czynią łatwiejszym przystosowanie międzyludzkie osoby chorującej na autyzm.

Jeśli jesteś pewien, że ten temat okazał się dla Ciebie absorbujący, to zobacz, że także proponowana treść (http://vetan.wroclaw.pl/uslugi/u_15,stomatologia-weterynaryjna) ma nie mniej istotne wiadomości – wejdź tutaj.

Nie można jej dogłębnie wyleczyć, jednakże można pomóc odnaleźć się w relacjach międzyosobowych.