Jak się ubrać?

To bardzo istotne, żeby postępować zgodnie z przepisami, jeżeli handlujesz z państwami Unii, pamiętaj o wymaganej deklaracji

Właściciele przedsiębiorstw, którzy handlują z krajami Wspólnoty, powinni pamiętać o konieczności składania deklaracji Intrastat. Z zadania tego jednakże zwolnieni są ci właściciele, którzy nie osiągną ustalonych progów statystycznych.

Jak się okazuje, dużo osób w ogóle nie wie, co to jest rzeczona deklaracja cu tr (strona:-> w serwisie).
Czym jest deklaracja Intrastat?
Deklaracja intrastat to formularz, jaki w celach badań statystycznych uzupełniają przedsiębiorcy, którzy prowadzą handel z państwami Wspólnoty. Zadanie to tyczy się tych przedsiębiorców, którzy przekroczą progi statystyczne podane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Rzeczone deklaracje składa się na przeznaczonych do tego formularzach Intrastat -Przywóz oraz Intrastat – Wywóz. informacje można przekazywać też drogą online albo z zastosowaniem nośników cyfrowych. Należy dopilnować, żeby deklarację składać w wyznaczonym terminie.
drukarka

Autor: Fridl
Źródło: http://www.flickr.com
Czy deklarację Intrastat można korygować?

Nieraz zdarza się, że zgłoszenie Intrastat zostaje błędnie uzupełnione. Takie niedopatrzenia może wykryć w równym stopniu przedsiębiorca dokonujący deklaracji, jak także organ odpowiedzialny za jej przyjęcie. W każdym przypadku wymagana jest korekta Intrastat, którą należy niezwłocznie dostarczyć. Taką korektę również składa się na udostępnianych drukach. Można ją również dostarczyć w formie elektronicznej, jak przykładowo na płycie cd.

Wszelkie informacje związane z systemem intrastat można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Statystycznego, jak również na stronie Izby Celnej w Szczecinie, która została mianowana urzędem właściwym dla przekazywania przedstawionych powyżej deklaracji.