Jak się ubrać?

Sposoby na uniknięcie wysokich kosztów zatrudnienia – poznaj na ten temat nieco więcej informacji

Dzisiaj największe znaczenie ekonomiczne mają małe oraz średnie przedsiębiorstwa. Poziom zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach w sposób bezpośredni jest zależny od kosztów zatrudnienia – im wyższe koszta tym mniejsza skłonność przedsiębiorców do angażowania nowych pracowników na umowę o pracę. Normalne jest wówczas, iż poszukują oni innych opcji zaangażowania pracownika choćby na umowę o dzieło. Z punktu widzenia pracodawcy jest to rozwiązanie korzystne, minimalizuje koszty zatrudnienia poprzez unikniecie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.

dokumenty

Autor: Manchester City Library
Źródło: http://www.flickr.com
Rzecz jasna nie każdą pracę możemy wykonywać na bazie umów w wyższym stopniu korzystnych dla chlebodawców. Prawo pracy wyraźnie określa, że takową umową mogą objęte być czynności krótkotrwałe, o charakterze zamkniętej całości realnej do przeprowadzenia w czasie obowiązywania umowy. Na przykład może to być zaprojektowanie znaku graficznego albo tłumaczenie określonego tekstu. W innych sytuacjach konieczna jest umowa o pracę – hiperłącze. Taki wymóg jest próbą zagwarantowania interesów pracowników, jacy z założenia są słabszą stroną w negocjacjach z pracodawcą. Nie znaczy to jednakże, iż nie możemy aktywizować zatrudnienia przez sterowanie dwoma wartościami, jakie mają wpływ na koszta. To przeciętne wynagrodzenie jak też płaca minimalna. Aktualne stawki ZUS sprawdź pełną ofertę na tej stronie obliczane są w oparciu o wspomniane składniki.

Jeszcze inną formą ograniczania kosztów pracy są tak zwane kontrakty menadżerskie czyli umowy cywilnoprawne zawierane przeważnie ze specjalistami. Przedmiotem takich umów może być kierowanie przedsiębiorstwem. Jest to doskonałe rozwiązanie wówczas gdy do prawidłowego działania przedsiębiorstwa nieodzowna jest specjalistyczna wiedza dajmy na to inżynierska jakiej nie posiada właściciel przedsiębiorstwa lub rozmiar przedsiębiorstwa wymaga zaangażowania specjalistów z obszaru zarządzania oraz ekonomii na stanowiskach kierowniczych. Często integralną częścią tych umów jest dołączana umowa o zakazie konkurencji – tutaj. Definiuje ona czas przez jaki zatrudniony nie może podejmować pracy w konkurencyjnej firmie lub wykonywać pracy na podobnym stanowisku u drugiego chlebodawcy. Przeważnie wiąże się to z wyższymi poborami.