Jak się ubrać?

Czy opłaca się decydować na podatek liniowy? Co wiadomo o takim sposobie rozliczenia? Czy warto ją rozpatrzeć?

Podatek liniowy, jaki nazywany jest też płaskim, to jedna z metod wyliczania podatku, zgodnie z jaką wysokość naliczonego podatku jest proporcjonalna do wielkości podstawy opodatkowania. Taki typ podatkowy wykorzystywany jest przy obliczaniu podstawy podatku od dochodu od osób fizycznych, ale również podatku dochodowego od osób prawnych. Kwota wyrażona w procentach podatku liniowego nie zmienia się, wynosi dziewiętnaście procent dla wszystkich podatników.

Co oprócz tego warto wiedzieć w temacie podatek dochodowy liniowy? zobacz kompletną propozycję na tej stronie
W opisie bardziej konkretnym tego typu podatek ma polegać na wyłączeniu progresji podatkowej, co oznacza, że wzrost stawki podatkowej następuje, kiedy zwiększeniu ulega podstawa opodatkowania. W takim znaczeniu podatek liniowy jest w stanie funkcjonować w systemie podatkowym obok takich pojęć, jak kwota zmniejszająca podatek tutaj albo wszelkie ulgi podatkowe.

rozliczenia

Autor: Wilson Hui
Źródło: http://www.flickr.com

W bardziej ogólnym znaczeniu podatek liniowy to bardziej prosta forma podatku, jaki odprowadzany jest od wypracowanych dochodów poprzez zniesienie ulg podatkowych, a również kwoty zwolnionej od podatku. W takiej sytuacji całość wymiaru podatku zależy od ujednoliconej stawki opodatkowania, a także wysokości dochodu, czyli podstawy opodatkowania. Pokazując temat w taki właśnie sposób, funkcja wartości koniecznego do zapłaty podatku od wartości uzyskanego dochodu, to funkcja liniowa, gdy rzecz jasna założymy, iż osiągnięty dochód okażę się większy niż zero. Możliwość skorzystania z tego typu podatku jest związana ze spełnieniem określonych wymagań. Pierwsze ograniczenie jest związane ze źródłem dochodu, który może podlegać takiemu rodzaju opodatkowania. 


W zgodzie z obecnymi regulacjami stawką w wysokości dziewiętnastu procent mogą być opodatkowane wyłącznie dochody uzyskane z pozarolniczej działalności gospodarczej. Przychody, jakie biorą się z innego rodzaju źródeł podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami ogólnymi. Oprócz tego, decydują się na liniowy podatek dochodowy, sprawdź to osoba rozliczająca się w ten sposób nie może świadczyć na rzecz byłego pracodawcy usług tego samego rodzaju, co praca wykonywana na etacie w takim samym roku podatkowym. Jeżeli nie do końca jest dla nas jasne powyższe zagadnienie dobrze jest poradzić się sprawdzonego księgowego. Takie osoby są w stanie w jasny sposób wytłumaczyć nam na czym polega powyższa kwestia, jak również wiele innych dotyczących kwestii podatków czy w ogóle dochodów czy finansów.