Jak się ubrać?

Jakie istnieją możliwości po ukończeniu studiów prawniczych? Jak kształtuje się droga do zawodu prawników?

Zawody prawnicze cieszą się uznaniem i szacunkiem, a studia dla przyszłych prawników uchodzą za jedne z najtrudniejszych i najbardziej wymagających.

Studia dla przyszłych specjalistów z zakresu prawa zajmują pięć lat. Jednolite studia magisterskie prowadzone są na rozmaitych uniwersytetach, a również uczelniach niepublicznych, w takich miastach jak Wrocław, Warszawa, Łódź, Gdańsk czy Białystok. Na jednolitych studiach magisterskich studenci uczą się między innymi przepisów prawa karnego i cywilnego. Zgłębiają problematykę prawa administracyjnego, międzynarodowego czy gospodarczego. Wiele miejsca w planie zajęć zajmują przedmioty powiązane z przepisami procesowymi. Konieczne jest zaliczenie egzaminu z procedury cywilnej, procedury karnej oraz postępowania administracyjnego.

prawo

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com

Przyszli prawnicy powinni odznaczać się zdolnością zapamiętywania, a także zdolnością logicznego myślenia, formułowania wniosków, kojarzenia faktów. Kandydaci na przyszłych ekspertów z zakresu prawa muszą opanować podczas studiów wiele przepisów, a ponadto dowiedzieć się, jak należy stosować wybrane artykuły i paragrafy do specyficznych, wybranych sytuacji, stanów faktycznych – .

Zaciekawił Cię nasz artykuł? Będzie nam przyjemnie, jeżeli zdecydujesz się na przejrzenie następnych. Po prostu kliknij stronę (http://rcc-nova.pl/produkty/sterowniki-elektroniczne/) i wejdź do kolejnej strony.

Koniecznym komponentem studiów są praktyki studenckie. Bardzo dobrym miejscem do zdobywania doświadczenia jest kancelaria radcy prawnego, adwokata, a także jednostki prokuratury czy sądy.

Osoba posiadająca tytuł magistra prawa ma bardzo wiele opcji edukacyjnego rozwoju i sporo ścieżek kariery do wyboru. Po pierwsze ma możliwość wybrania jednej z dostępnych aplikacji prawniczych.

Jeśli ten tekst wzbudza Twoją ciekawość, kliknij tu i oprócz tego zdobądź więcej informacji, które również są warte zapamiętania.

Powinniśmy wskazać aplikację adwokacką, radcowską, komorniczą, a także sądową i prokuratorską (poprzedzone ogólną). Aplikacja trwa średnio 3 lata i składa się z dwóch komponentów: praktyk oraz zajęć teoretycznych. Na przykład miejscem praktyki i odbywania aplikacji aplikanta radcowskiego będzie kancelaria radcy prawnego. Przyszli sędziowie i prokuratorzy zgłębiają wiedzę w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Bez względu na to, czy aplikant mieszka w Gdańsku, czy jego miejsce zamieszkania to Wrocław, musi na zajęcia zazwyczaj na miesiąc jeździć do Krakowa.