Jak się ubrać?

Jakie istnieją możliwości po ukończeniu studiów prawniczych? Jak kształtuje się droga do zawodu prawników?

Zawody prawnicze cieszą się uznaniem i szacunkiem, a studia dla przyszłych prawników uchodzą za jedne z najtrudniejszych i najbardziej wymagających.

Studia dla przyszłych specjalistów z zakresu prawa zajmują pięć lat. Jednolite studia magisterskie prowadzone są na rozmaitych uniwersytetach, a również uczelniach niepublicznych, w takich miastach jak Wrocław, Warszawa, Łódź, Gdańsk czy Białystok. Na jednolitych studiach magisterskich studenci uczą się między innymi przepisów prawa karnego i cywilnego. Zgłębiają problematykę prawa administracyjnego, międzynarodowego czy gospodarczego. Wiele miejsca w planie zajęć zajmują przedmioty powiązane z przepisami procesowymi. Konieczne jest zaliczenie egzaminu z procedury cywilnej, procedury karnej oraz postępowania administracyjnego.

prawo

Autor: Michael Vadon
Źródło: http://www.flickr.com

Przyszli prawnicy powinni odznaczać się zdolnością zapamiętywania, a także zdolnością logicznego myślenia, formułowania wniosków, kojarzenia faktów. Kandydaci na przyszłych ekspertów z zakresu prawa muszą opanować podczas studiów wiele przepisów, a ponadto dowiedzieć się, jak należy stosować wybrane artykuły i paragrafy do specyficznych, wybranych sytuacji, stanów faktycznych – http://kancelarie-knuter.pl/prawnicy/radca-prawny-wojciech-knuter. Koniecznym komponentem studiów są praktyki studenckie. Bardzo dobrym miejscem do zdobywania doświadczenia jest kancelaria radcy prawnego, adwokata, a także jednostki prokuratury czy sądy. http://kancelarie-knuter.pl/o-kancelarii

Osoba posiadająca tytuł magistra prawa ma bardzo wiele opcji edukacyjnego rozwoju i sporo ścieżek kariery do wyboru. Po pierwsze ma możliwość wybrania jednej z dostępnych aplikacji prawniczych. Powinniśmy wskazać aplikację adwokacką, radcowską, komorniczą, a także sądową i prokuratorską (poprzedzone ogólną). Aplikacja trwa średnio 3 lata i składa się z dwóch komponentów: praktyk oraz zajęć teoretycznych. Na przykład miejscem praktyki i odbywania aplikacji aplikanta radcowskiego będzie kancelaria radcy prawnego. Przyszli sędziowie i prokuratorzy zgłębiają wiedzę w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Bez względu na to, czy aplikant mieszka w Gdańsku, czy jego miejsce zamieszkania to Wrocław, musi na zajęcia zazwyczaj na miesiąc jeździć do Krakowa.