Jak się ubrać?

Na temat szkoleń z zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy

Z kwestiami wiążącymi się z bezpieczeństwem i higieną pracy ma się do czynienia w dużej liczbie sytuacji. Są to przede wszystkim sytuacje wiążące się z pracą zawodową, ale również na przykład z uczelniami. W zakładach pracy, kwestie BHP mają niezwykle ważne miejsce.

Od faktu bowiem, czy pracownicy przestrzegają odgórnie ustalonych reguł zależy ich bezpieczeństwo, a w niektórych przypadkach nawet życie. Sporo w tym momencie uzależnione jest od tego, jaką pracę się wykonuje, na przykład czy jest tam do czynienia z wielkimi i niebezpiecznymi maszynami, stwarzającymi potencjalne zagrożenie dla życia. Z drugiej strony jednak nawet z pozoru bezpieczna i spokojna praca biurowa musi odbywać się w zgodzie z przyjętymi zasadami. Dzięki nim w miejscu pracy nie ma chaosu, a ewentualne zagrożenia są zmniejszane do minimum. W zakładach niezwykle ważny jest tak zwany nadzór nad wdrażaniem BHP, czyli sprawdzanie tego, czy wszelkie odbywające się tam procesy odbywają się zgodnie z ustalonymi przepisami.

Ochrona przeciwpożarowa

ochrona przecipożarowa

Autor: Oregon Department of Forestry
Źródło: http://www.flickr.com

Z zagadnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy nierozerwalnie wiąże się sprawa ochrony przeciwpożarowej, czyli na przykład odpowiedniego poziomu poinformowania w kwestii postępowania w przypadkach zagrożenia życia. Z tego powodu w planie standardowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy znajduje się długie szkolenie wiążące się z zapobieganiem pożarom, a także zachowaniem się w razie ich pojawienia się. Niezwykle ważną rolę pełni wówczas nauka poprawnego korzystania z różnorodnego sprzętu do gaszenia. Oprócz tego powinno się wpoić uczestnikom szkolenia reguły poprawnej ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru. Generalnie ta kwestia stanowi zwykle istotną część każdego szkolenia BHP.

Szkolenia pod względem BHP w zakładach pracy i na uczelniach
Szkolenia BHP oprócz zakładów pracy organizowane są również na uniwersytetach. Studenci przed pójściem na zajęcia mają obowiązek zaliczenia tego rodzaju szkolenia, trzeba je także powtórzyć przed zaczęciem dalszego etapu studiów, na przykład studiów magisterskich. Tak samo pracownicy różnych zakładów mają obowiązek odnawiania swoich szkoleń co pewien czas. Wpisując w wyszukiwarkę internetową frazę „szkolenia BHP w Olsztynie” można dowiedzieć się więcej w kwestii oferty szkoleń tego rodzaju organizowanych w Olsztynie.