Jak się ubrać?

Urządzenia dźwigowe jako sprzęty wykorzystywane w różnych dziedzinach życia poszczególnego człowieka.

Dźwig jest to urządzenie dźwigowe, dźwignica nazywana również potocznie windą lub wyciągiem, stosowana do przemieszczania (podnoszenia) ładunków (osób lub towarów) w kabinach lub na platformach wzdłuż sztywnych prowadnic nachylonych do poziomu pod kątem większym niż 15 stopni, między określonymi poziomami, przeważnie na dużą wysokość. Dźwigi można podzielić na:

– dźwigidźwigi – zobacz więcej – szybowe potocznie zwane windami, – dźwigi budowlane pionowe, – dźwigi pochyłe, – dźwigi okrężne, – dźwigi portowe nazywane także żurawiami portowymi.

Popularnie określenia dźwig http://www.dzwigmar.pl/ używa się do całej grupy dźwignic. Dźwigi osobowe i towarowe zwykle zwane windami stanowią nierozdzielny fragment każdego współczesnego i eleganckiego budynku. Są niezwykle praktyczne, wygodne i użyteczne. Dźwignice to popularna nazwa dla maszyn transportowych, służących do przemieszczania ciężkich przedmiotów, zwierząt i ludzi na nieduże odległości, w ruchu przerywanym. Zobacz również: Dźwigi hydrauliczne polecane są dla nieduzych budowli (do 19m różnicy poziomu między kondygnacjami) o średnim i niskim intensywności ruchu. Ich prędkość jazdy nie powinna przekraczać 0,63 m/s. Potrzebują one osobnego lokum na maszynownię o wymiarach 2 x 2m, znajdującego się w pobliżu szybu.

Dźwigi

Autor: Elliott Brown
Źródło: http://www.flickr.com

Opcjonalnie, przy niedużym natężeniu ruchu i udźwigu do 630kg, istnieje możliwość wykorzystania maszynowni kompaktowej w szafie ustawionej obok szybu. Dźwigi hydrauliczne, ze względu na swoją konstrukcję, pozwalają na optymalne wykorzystanie powierzchni szybu i uzyskanie stosunkowo dużej kabiny. Ich niewątpliwą zaletą jest konkurencyjna w stosunku do dźwigów elektrycznych cena. Więcej na: .

Dźwigi bez maszynowni od dłuższego czasu pobijają rekordy popularności pośród projektantów. Ich dużą zaletą jest to, że ze względu na usytuowanie napędu w górnej części szybu, nie wymagają zastosowania odrębnego lokum na maszynownię (oszczędność powierzchni użytkowej budowli). Dźwigi bez maszynowni z napędem bezreduktorowym charakteryzują się wielką oszczędnością wykorzystania energii w czasie eksploatacji, maksymalnie obniżonym wymiarem nadszybia oraz zminimalizowaniem hałasu i drgań powiązanych z pracą urządzenia. Dźwigi (windy) elektryczne z maszynownia górną są korzystniejsze cenowo od dźwigów bez maszynowni, jednakże charakteryzują się większym zużyciem energii elektrycznej. Wymagają oddzielnego lokum na maszynownię (zlokalizowanego nad szybem) co trzeba uwzględnić przy projektowaniu architektury budynku. Zobacz więcej: link.

Zgodnie z polskim prawem dźwig może być użytkowany tylko wtedy kiedy posiada ważną (aktualną) decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji i znajduje się pod stałą opieką konserwatora posiadającego konieczne dla danego typu urządzenia uprawnienia.

Wynajem dźwigu Lublin- tylko te wyrazy można wpisać w wyszukiwarkę internetową,
aby odnaleźć całe mnóstwo firm świadczących usługi dźwigowe na terenie całego państwa, np. firmę Daszczyk.