Jak się ubrać?

Egzekucja z wierzytelności na rachunkach bankowych dłużnika

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika dokonane jest z chwilą doręczenia oddziałowi banku zajęcia wierzytelności trasata z tytułu prowadzenia rachunku w banku. Bank zobligowany jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w razie nie wskazania przez wierzyciela skrupulatnie numeru rachunku bankowego. Wystarczy więc informacja wierzyciela, iż dłużnik może w danym banku posiadać rachunek .

Najlepiej więc wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał parę popularnych banków.

Nie bój się, nasze linki (https://www.bio-diag.pl/diagnostyka/biochemiczna/hplc/medycyna-pracy/) są niezwykle interesujące i, co najważniejsze, są w każdym przypadku aktualne i potrzebne. Jeśli poszukujesz jakichkolwiek danych, to na nasze strony.

Kopię zajęć egzekutor doręcza dodatkowo wierzycielowi. Bank zobowiązany jest odpowiedzieć na zajęcie egzekutorowi czy prowadzi rachunek bankowy dłużnika, wypłacić egzekutorowi zajętą wierzytelność, jak też określić ewentualne przyczyny braku możliwości wypłaty pieniędzy.

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta będzie do wysokości roszczenia głównego wraz z odsetkami oraz wszelkimi wydatkami powstałymi w toku procesu i egzekucji. O ile na rachunku bankowym mieści się kwota przewyższająca kwotę zajęcia, bank wypłaci trasatowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają kwoty przeznaczone na pokrycie kredytu bankowego, możliwych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Mało tego nie podlegają zajęciu sumy spieniężone trasatowi za honorarium za pracę, podatki oraz dalsze podatki publiczne.

Jeśli zainteresował Cię zaprezentowany zagadnienie, poznaj szczegółowy tekst, gdzie znajdziesz obszerne info. Poszerz swoją wiedzę.

W praktyce zdarza się, iż suma zapłaty za pracę trasata już po odliczeniu, zajmowana zostaje na rachunku bankowym. Zdarzają się więc wypadki, iż 100 procent uposażenia dłużnika podlega egzekucji. W takim razie u pracodawcy dłużnik może złożyć oświadczenie z prośbą o wypłatę potrąconego wynagrodzenia do rąk własnych, po czym skierować wniosek do komornika o powstrzymanie egzekucji w zakresie wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku bankowym.

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela gdyż w praktyce egzekutor zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, jedynie na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy trasatowi skarga na czynności egzekutora.

W każdym razie pożądana być może ugoda z dłużnikiem. W przypadku gdy z trasatem nie można się dogadać, pozostaje giełda długów na jakiej możemy naszą wierzytelność scedować.