Pamiętaj o zdrowiu!

Jakie wymogi musi spełniać każdy z gabinetów lekarskich? Jakie są główne wytyczne?

Pomieszczenia, jakie przeznaczone są na gabinet lekarza, jak również te służące ogólnie do opieki zdrowotnej muszą spełniać surowe wymagania pod względem sanitarnym, ale także lokalowe. Z powodu ich specyfiki i przeznaczenia, muszą charakteryzować się zdecydowanie wysokim poziomem higieny. Podstawowe wymagania dla tego rodzaju budynków użytkowych, jakie są przeznaczone na gabinety funkcjonujące w obrębie NZOZ umieszczone są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w dziedzinie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym oraz sanitarnym różne pomieszczenia oraz sprzętu zakładu świadczącego opiekę zdrowotną.

lekarz

Autor: Ilmicrofono Oggiono
Źródło: http://www.flickr.com
Nie ma tam konkretnych regulacji odnośnie różnych urządzeń, na przykład aparatura medyczna, gdyż to pozostaje głównie w zakresie każdej kliniki. Gabinety prywatne także maja własne wytyczne, znajdują się one w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 marca 2000 roku, w sprawie wymagań, jakim muszą podlegać pomieszczenia, sprzęt medyczny i urządzenia, przykładowo elektroencefalograf (sprawdź co to elektroencefalografia).

Wszystkie one służą wykonywaniu indywidualnej służby lekarskiej, więc są bardzo istotne. Istnieje szereg wymagań dla określonych zakładów opieki zdrowotnej. Co ważne podłogi muszą być zrobione z materiałów, jakie pozwalają na dokładne czyszczenie oraz dezynfekcję, natomiast połączenie pomiędzy ścianami oraz podłogą musi być szczelne. Ściany w miejscach, które wymagają częstszej dezynfekcji muszą być całościowo pokryte materiałem, który umożliwia łatwiejsze czyszczenie, a miejsca wokół zlewów i umywalek trzeba zabezpieczyć przed zawilgoceniem dodatkowym wykończeniem.

Urządzenia, które zapewniają ochronę przed nadmiernym słońce muszą być wykonane oraz zainstalowane tak, żeby prosto było je czyścić. W pomieszczeniach muszą zostać przygotowane stanowiska do przeprowadzania zabiegów jak też przygotowywania urządzeń, zaś każdy gabinet musi mieć umywalkę z bieżącą, ciepłą wodą. Każdy sprzęt w gabinecie, bardziej i mniej skomplikowany, jak lampa z lupą musi być zachowany w doskonałej czystości. Wpływa to bowiem na zdrowie optyk cieszyn osób odwiedzających takie miejsca.