Jak się ubrać?

Co to jest znak towarowy oraz jakie rozróżniamy rodzaje znaków towarowych?

Znakiem towarowym zdoła być każde oznaczenie, jakie wolno zobrazować w sposób graficzny. Znakiem towarowym zdoła więc być zarys, rycina, forma przestrzenna, a nawet dźwięk bądź melodia. Symbol towarowy jest również nazywany mianem loga, znaku firmowego czy też znaku handlowego.

Jeżeli potrzebujemy, aby znak towarowy był objęty ochroną, niezbędna jest rejestracja znaków towarowych w odpowiednim urzędzie. W Polsce za rejestrację znaków towarowych jest odpowiedzialny Urząd Patentowy RP, którego siedziba mieści się w Warszawie. Prawo, które ochrania znak towarowy jest aktualne przez 10 lat, niemniej jednak okres ten wolno oczywiście przedłużyć.

prawo

Źródło: flickr.com

Jak już nadmieniliśmy, symbole towarowe mogą być prezentowane na różne sposoby. Pośród typów symboli towarowych zdołamy wypunktować między innymi znaki ruchome, gesty, symbole dźwiękowe, i także symbole słowne bądź również znaki graficzne. Dodatkowo znakiem towarowym zdoła być również odcień, hologram bądź symbole zapachowe. Kiedy konkretna firma zarejestruje osobisty znak towarowy, nikt nie ma prawa z niego korzystać. Użytkowanie czyjegoś, zarejestrowanego symbolu towarowego jest nielegalne i zdoła wiązać się z sporymi sankcjami karnymi, w tym także z grzywną. Znak towarowy to własność przemysłowa konkretnej firmy, która go zarejestrowała.

rejestracja znaku

Źródło: pixabay

Jeśli ciekawią nas usługi połączone z kompleksową ochroną własności przemysłowej oraz intelektualnej w dziedzinie symboli towarowych, to z pewnością dobrą pomoc zapewni nam biuro patentowe Gdańsk. Biura patentowe działają na terenie wielu rozmaitych miast, oferta jest na tyle rozległa, że z pewnością odkryjemy interesujące nas usługi. Biura patentowe posiadają wysokie doświadczenie oraz duże kwalifikacje, w związku z tym we wszelkich sprawach połączonych z obroną symboli towarowych bądź także nadszarpnięciem praw znaku towarowego, można zwrócić się naturalnie do biura patentowego. Więcej informacji na stronie .